Monday, June 9, 2008

ဘိုကေလးမွ ဘဝတစ္ခ်ိဳ႕

မုန္တုိင္းဒါဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ကနဆိပ္ေခ်ာင္မွ႐ြာသား ၂ ဦး


မုန္တုိင္းဒါဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အပိုင္၊ အလြန္ေခါင္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ ကနဆိပ္ေခ်ာင္မွွ ႐ြာသား မ်ား အလွဴ႐ွင္မ်ား အားေစာင့္ေမ်ႇာ္ ေနတဲ့ပုံပါ

0 comments: