Saturday, June 11, 2011

ပီတိကို႐ိုက္ခ်ိဳးခံရျခင္း

Please click on photo to ENLARGE!

သတင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံု မ်ားအား ကိုေက်ာ္သူ မွ ေမတၱာျဖင့္ ေပးပို႔သည္

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေနာင္ေတာ္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း(ျပည္) ကို ၈.၆.၂၀၁၁ မွစ၍ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ကာ ရဟန္း႐ွင္လူအေပါင္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ကိစၥအ၀၀ ကို အခမဲ့ ကုသေပးလွ်က္႐ွိရာ ၉.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ လူနာေပါင္း (၈၉) ဦးတို႔ကို ကုသေပးၿပီးျဖစ္သည္။
ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ ႏွင့္အတူ ဆရာ၀န္ (၄)ဦးတို႔မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ျပည့္၀စြာ လာေရာက္ကုသေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုတီးကုန္း၊ သဲကုန္း၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ေႏွာကုန္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား႐ွိ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ရဟန္း သံဃာ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာ မ်ားစြာ၀မ္းသာပီတျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုနည္းတူ ကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီး မ်ား၏ပီတိ၊ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴအဖြဲ႔တို႔၏ ပီတိ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၏ပီတိတို႔ကား အတိုင္းအဆမ႐ွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုပီတိတို႔ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

မိုးေမတၱာပရဟိတအဖြဲ႔၏ ေစတနာ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ အၾကင္နာတို႔အျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄) ပါးကိုပါ ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံခဲ့ရသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေအာင္ေဇာ္ထက္၏  စာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ “အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈတင္ျပျခင္းကိစၥ” ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပါ စာအရ … ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္  အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွေငြေခ်းျခင္းကိစၥ မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို (အခမဲ့) ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္  ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္း အက်ိဳးျပဳမည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁/ခ) အရ - ႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မွာ ယခုလက္႐ွိ  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု၄င္း၊ လက္႐ွိစီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား လက္ရွိႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမ်ားသည္၄င္း၊ ႏိုင္ငံေရး/ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းပါ၏လားဟု စဥ္းစားမိသည္။
ထို႔အျပင္ ရည္ညြန္းခ်က္ (၂)အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိမွီကာလအတြင္း ယင္းအသင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္းဟု ေရးသားထားျပန္သည္။

ယၡဳျမန္မာျပည္တြင္း႐ွိ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမ်ားတို႔သည္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးျခင္းမရွိေသးပဲ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အလွဴခံကိစၥမ်ား ကို တရား၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမ်ား၊ စာေစာင္/ဂ်ာနယ္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းကိုေတာ့ မသိ က်ိဳးႏႊံျပဳေနသလားဟု ေတြးေတာမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ လူမႈေရးသက္သက္သာ လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ ပရဟိတလူငယ္စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၈၉၇)ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မဟုတ္။

ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္သေလာက္ အင္အားႏွင့္ ကူညီေဖးမေပးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္းအက်ိဳးျပဳေပးေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
ထိုနည္းတူစြာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴအဖြဲ႔သည္လည္း လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ “ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္” လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ခဲ့ရာ ေသြးပုလင္းေပါင္း  တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ လူေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆိုဆံုးမကို  လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ပရဟိလူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအသင္းသည္ လူငယ္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲ မ်ား  က်င္းပခဲ့ရာ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄)ပါးကို လက္ခံက်င့္သံုး ေသာ ပရဟိတလူငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းရန္၊ လူယဥ္ေက်း မ်ားေပၚေပါက္ရန္၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား  ေမြးဖြားလာရန္၊ အယူသည္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ၍လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ တရားပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ရာ၌ ေဆးခန္းတည္ေနရာသည္ သာသနာပိုင္  နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာေရးဦးစီးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္  ေဆးခန္းတည္႐ွိရာ မာန္ေအာင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး မွလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခြင့္ျပဳႀကိဳဆို ခဲ့သည္။
“ေဆးခန္း” ဟူရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဦးစီးအဖြဲ႔ မွလည္း ေဆး၀ါး (အခမဲ့) ကုသိုလ္ျဖစ္  ကုသေပးမည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယၡဳမူ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တားျမစ္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ရပါသနည္း ဟု  အေျဖ႐ွာမရေတာ့ေခ်။

အမ်ားျပည္သူတို႔ လိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးကို လွစ္လ်ဴ႐ႈခ်င္ပါ၍လားဟု စဥ္းစားမိသည္။
ရဟန္း႐ွင္လူ အမ်ားျပည္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို တစ္ခ်က္ေလးေတာ့  ငဲ့ၾကည့္သင့္သည္။


ပရဟိတ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ - အတၱဟိတ
သုခ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ - ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီလားဟူ၍ ေတြးမိျပန္သည္။


အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ . . .
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားမဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လုမည့္သူမ်ားမဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသေလာက္ ထမ္းေဆာင္ ေပးဆပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပရဟိတသမားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏စကားကို လိုက္နာၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာ(ဗမာ)ျပည္သားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္၏။
ျမန္မာ(ဗမာ့)ေသြးသည္ ရဲ၏။


ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဆံုးမစကားျဖစ္ေသာ

“အမ်ားအက်ိဳး၊ ႐ြက္သယ္ပိုးက … အႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း … မ႐ြဲ႕မေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို … စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေ႐ွး႐ႈႏွင္ေလာ့”  ဟူေသာ ၾသ၀ါဒအတုိင္း က်င့္သံုးရန္သာ႐ွိေတာ့သည္။

" ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ … ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္ "

ေက်ာ္သူ

0 comments: